Gåvor till Museet

Gåvor till Museet

Radiomuseet är intresserad av föremål av allehanda slag med anknytning till dess verksamhet.
Vi är även intresserade av följande:

  • Hemdatorer
  • Kameror
  • Mobiltelefoner
  • Äldre kontorsmaskiner

Om Du vill skänka föremål till museet ta kontakt med museet innan föremålen transporteras.