Om Museet

Radiomuseet – Tidigare utställning

1988-2014 fanns på Tändsticksområdet i Jönköping Sveriges mest omfattande Radio- och Teknikmuseum. Museets samling består av ca 3200 föremål som för tillfället är magasinerade. Samlingen spänner över mer än 90 års radio- och teknikhistoria.

Museets inriktning:

Se och lyssna på Rundradions historia från 1920-talet till idag.

  • Edisons fonograf med vaxrullar.
  • Grammofoner, tråd- och bandspelare.
  • TV-apparater och videobandspelare.
  • Mobiltelefonens utveckling under 50 år.
  • Kommunikationsradio för flygvapnet, armén och marinen.
  • Mätinstrument.
  • Äldre kontorsmaskiner.
  • Kameror