Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Tema: Teknik och nation

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm! Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet och KTH.

Keynote speakers

– David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.

– Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Deltagande

Konferensen välkomnar bidrag som belyser uttrycken för, och sambanden mellan, teknik och nation i ett historiskt perspektiv, men också bidrag som visar på bredden inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet inklusive medicinhistoria, ekonomisk historia, idéhistoria, etnologi och andra närbesläktade ämnen. Vi välkomnar bidrag från akademi, museer och arkiv, från etablerade forskare, doktorander och unga forskare.

Lämna förslag på fristående papers, temasessioner och paneler på svenska, danska, norska eller engelska. Skicka abstract (max 250 ord) samt kontakt­uppgift och institutionell hemvist till TVHD24@tekniskamuseet.se, senast 20 oktober 2023. Mer information finns på konferensens hemsida.

Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria

Tekniska museet

Stockholms universitet

KTH

Centrum för Näringslivshistoria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + 9 =